Vad är livscoaching?

Med livscoaching kan du finna det som viktigt för dig i livet, det som ger mening och hur du hittar din inre motivation till förändring. Samtalet är grunden för livscoachingen och med hjälp av kraftfulla frågor blir du mer medveten om dina behov, tankar, känslor och beteenden. Genom att bjuda in både den analytiska och känslomässiga sidan av dig i processen blir dina beslut mer grundade. Du får sedan stöd och utmaning för att komma till handling. Livscoachingen bygger på en helhetssyn av människan där kropp, tanke, känslor och själ inkluderas.

När passar coaching?

Generellt sätt kan man säga att livscoaching passar när du vill arbeta framåtriktat och bryta mönster i ditt liv. Många önskar hitta rätt väg i sitt liv, minska stress och få in mer glädje och kreativitet. Det kan också handla om att stärka sin självkänsla och förbättra sina relationer. Coaching är fantastiskt för att komma till förändring och skapa sig en meningsfull framtid.
Samtalen ges i lokaler vid Järntorget i Göteborg eller i Villa Mare i Torslanda och finns även tillgängligt online. Är du nyfiken så bokar du ett första kostnadsfritt samtal på 30 minuter.

Onlinecoaching

Coaching på distans är mer nära och kraftfullt än vad man kan tro. Det är förstahandsvalet för många som vill ha en praktisk lösning. Vi möts på video eller telefon via den teknik som passar dig. Eftersom personkemi och tillit är så viktigt för att coaching skall fungera bra så erbjuder jag ett kostnadsfritt förstasamtal på 30 minuter där vi utforskar möjligheterna för samarbete.

Carina som coach

Carina är en varm och inkännande coach som ger dig fullt fokus i samtalet. På ett ödmjukt sätt får hon dig att se lösningarna på dina frågeställningar och hitta vägen fram till hållbara beslut. Som Psykosyntescoach och med många år inom personalutveckling har hon en bred erfarenhet med sig. Hon har sadlat om flera gånger i sitt liv och det har gett henne en stark tro på människans oändliga potential samt tillgång till många kreativa verktyg.